ARBO - business

Home
Gedachtegoed
IRO
Reintegratie
Loopbaanadvies
Arbo
Werkgever
Werknemer
Ziekteherstel
Outplacement
Contact


U bent werkgever en wilt of moet arbo

Als u een groot bedrijf bent hebt u waarschijnlijk een eigen arbodienst en raadpleegt u deze site wellicht voor meer gespecialiseerde hulp bij een bepaald ziekteherstel.

Als u MKB bent zoekt u wellicht een arbobedrijf dat zelf ook MKB is en u begrijpt!

 • Korte lijnen
 • Eventuele overname van alle paperassen omtrent ziek- en gezondmelding
 • Kennis van de wetgeving (helpdesk service)
 • Een arboarts
 • Een coach, consulent of therapeut die daadwerkelijk wat aan het ziekteverzuim doet!

Bij ziekteverzuim kunnen veel factoren meetellen:

energiebronnen werk, energiebronnen privé, stressoren werk, stressoren privé.

Het volgende overzicht is wellicht aanleiding om verder te praten.

Energiebronnen werk

Arbeidsinhoud

 • zelfstandigheid, regelmogelijkheden bij het doen van het werk
 • zich uitgedaagd voelen
 • iets af hebben (klus geklaard)
 • gevoel het werk goed te doen (waardering aan zichzelf)
 • waardering van anderen
 • het gevoel goed en nuttig werk te doen

Arbeidsverhoudingen

 • belangstellende leidinggevende en collega's
 • schouderklopjes krijgen
 • leuke, gezellige en inspirerende collega's
 • overleg en inspraak over de manier waarop gewerkt wordt

Arbeidsomstandigheden

 • een goede werkplek, goede fysieke werkomstandigheden

Arbeidsvoorwaarden

 • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
 • loopbaanmogelijkheden

Stressoren werk

Arbeidsinhoud

 • teveel vrijheid of regelruimte/onzekerheid
 • ingrijpende gebeurtenissen
 • onduidelijke of tegenstrijdige opdrachten en verwachtingen
 • te moeilijk of juist te saai of te eenzijdig werk
 • verantwoordelijk maar niet bevoegd zijn

Arbeidsverhoudingen

 • intimidatie, pesten
 • slechte onderlinge verhoudingen
 • slechte relatie met leidinggevende
 • het gevoel niet gehoord of gewaardeerd te worden

Arbeidsomstandigheden

 • te hoge en aanhoudende werkdruk
 • werkonzekerheid
 • gebrek aan teokomstperspectief
 • te weinig ondersteuning
 • storingen of oponthoud

Arbeidsvoorwaarden

 • gevoel onbillijk beloond te worden

Energiebronnen prive

 • relatie met een partner, kinderen, familie, vrienden, kennissen
 • sporten
 • ontspannende zaken zoals lezen, sauna, muziek, bad, film etc.
 • hobby's
 • zorg voor kinderen

 

Stressoren privé

 • fianciële zorgen of schulden
 • zorg voor kinderen
 • problemen van partner, kinderen of andere dierbaren
 • relatieproblemen
 • echtscheiding
 • sterven van een dierbaar persoon
 • zorg voor hulpbehoevende mensen
 • alleenstaand ouderschap
 • verhuizing of verbouwing
 • verslavingspoblematiek
 • algemeen: gebrek aan positieve energiebronnen!
 • aanleg voor / neiging tot geclassificeerde 'spychische afwijkingen'

Wat wilt u met arbo?

Van alles is mogelijk....van niets tot een volledig pakket, al dan niet verzekerd, betaling op verichtingen basis...kom met een van ons praten! Zie de bureaus op arbo