GEDACHTENGOED

Home
Gedachtegoed
IRO
Reintegratie
Loopbaanadvies
Arbo
Ziekteherstel
Outplacement
Contact


Gedachtengoed. De Bestemmings-bureaus willen meer zijn dan bureaus die 'hun zakken vullen' met reïntegratie, loopbaanadvisering etc: wij trekken ons de algehele werkgelegenheid aan, propageren daarvoor maandelijks een aantal zaken bij de Tweede Kamer en respecteren zeer de keuze en verantwoordelijkheid van het individu. (Dat terwijl wij ook wat doen aan de macro-situatie: meer werkgelegenheid voor iedereen, meer werk delen, gelijke kansen op werk voor iedereen.

Uitgebreid kunt u ons gedachtengoed lezen in het document gedachtengoed van De Bestemming.

Kwaliteitsmeting naast een onafhankelijke klachtencommissie is een goede zaak: bureaus van De Bestemming doen zoveel mogelijk mee met de komende, vernieuwde en veel uitgebreidere kwaliteitsmeting van de RWI, Raad voor Werk en inkomen, aan het uitvoeren is. De uitslagen zullen openlijk op de reintegratiemonitor van de RWI komen te staan.

Bureaus die belangstelling hebben voor De Bestemming mailen we graag een informatiepakket De Bestemming toe.