Home
Gedachtegoed
IRO
Reintegratie
Loopbaanadvies
Arbo
Ziekteherstel
Outplacement
Contact

 


BLIK OP WERK


StichtingDe Bestemming is een overkoepelende branche-organisatie voor 50 persoonlijk bureaus voor reintegratie, IRO, loopbaanadvisering, arbo en outplacement op menselijk-idealistische grondslag.

Stichting De Bestemming: gesticht in 2005 - om de vrijheid van keuze bij reintegratie te waarborgen.

Telkens komen in Nederland weer grote polderkrachten op gang die de 'reintegratiekoek' tussen enkele grote partijen willen verdelen, zoals uitzendbureaus, en middelgrote en kleine bedrijfs erbuiten houden

Wij komen op voor de middelgrote en kleine reintegratiebureaus van goede kwaliteit.

Specialiteit: burnout herstel

Een bijzondere specialiteit van Stichting De Bestemming is: BURNOUT HERSTEL.

Stichting De Bestemming verzorgt het burnout herstel voor de Burnout Group in het Nederlandstalige gebied (NL en Vlaanderen). Hier is een aparte site aan gewijd:

http://burnout.group/nl/

Reintegratie vanaf 1998 - en actualiteit anno 2014

Vanaf 1998/2000 - wet SUWI - werd reintegratie uitbesteed. Meest op 'postcode gebied' naar een aantal grote partijen, wat de kwaliteit niet ten goede kwam.

In januari 2004 werd een duidelijke verbetering aangebracht: het door ons aangedragen principe 'kies je reintegratie' werd wet: de IRO, Individuele Reintegratie Overeenkomst, uitgedeeld door het UWV, werd wet.

De IRO werd een groot succes. Het tevredenheidscijfer per klant steeg enorm, het succespercentage per traject ook, en de kosten per traject daalden.
In de jaren 2005-2009 hebben wij de vrije keuze voor een IRO (Individuele Reintegratie Overeenkomst) van het UWV overeind weten te houden.

Nu, in 2014, gaat weer de nodige reintegratie spelen.

- 2015-2020 komt er 450 miljoen euro reintegratiegeld naar de EU

- in Januari 2015 gaat de Participatie wet in, waarschijnlijk MET een quotum - zie http://quotumwet.nl

- op 1 januari 2014 is de BeZaVa van toepassing geworden, om het ziekteverzuim onder vangnetters te reduceren. ONDANKS de Wet Verbetering Poortwachter, die stelt dat de organisatie van de zieke werknemer moet betalen voor ziekteherstel, ware er steeds meer bedrijven die ziek worden werknemers zoveel mogelijk over contracteinde heen loosden: met behulp van een 'valse' vaststellingsovereenkomst.nl, of de medewerker te pesten etc.

Dat wegpesten van zieke werknemers is nu minder lonend, omdat OOK NA CONTRACTEEINDE ex-medewerkers nog steeds een extern betaald reintegratietraject kunnen opeisen van de ex-werkgever.

Een GEVAAR, nu, begin 2014, is de SLUIPROUTE van het afschuiven van externe reintegratiekosten van de werkgever (de bedoeling van Poortwachter en BeZaVa) naar de werknemer. Dit druist uiteraard totaal tegen de bedoelingen van de wetgever in. Zie hetgeen de verslaggeefster drs. Henriette Versteegh op hsk-fraude.blogspot.nl presenteert. Het UWV is inmiddels ingelicht over deze sluiproute: http://stichtingdebestemming.nl/docs/2014-5maart-RvB-UWV-sluiproute-bedrijfsartsen-ontduiking-Poortwacter-en-BeZaVa.pdf

Gegarandeerde kwaliteit bieden wij u. Er zijn intussen zeer veel bureaus op het gebied van reintegratie, outplacement, loopbaanbegeleiding etc. - op het moment 1600-800. De meeste daarvan zijn nergens bij aangesloten. Nadeel voor u: u kunt na een aangename intake voor nare consequenties komen te staan, zoals:

  • na een aardige intake, geen aandacht meer voor u
  • niet een van tevoren met u overeengekomen trajectplan met volledige beschrijving aanpak en aantal sessies
  • na een aardige intake doorgeschoven worden naar een consulent die u daarvoor nooit gezien hebt en met wie het niet klikt/die van mindere kwaliteit is

De Bestemming en alle aangesloten bureaus zijn voor de keuzevrijheid van het individu, en dus tegen aanbestedingen waarbij u ongevraagd richting een bepaald bureau wordt doorgeschoven.

Stichting De Besteming heeft een aparte kwaliteitscommissie, die de 150 aangesloten bureaus op naleving van onze principes. Lees meer onder gedachtegoed.

HSK en vermeende fraude: klik 1 A4 pdf

contact@stichtingdebestemming.nl