IRO

Home
Gedachtegoed
IRO
Reintegratie
Loopbaanadvies
Arbo
Ziekteherstel
Outplacement
Contact


IRO, wat staat voor individuele reïntegratie overeenkomst, heeft een grote vlucht genomen. De IRO ging in op 1 januari 2004. Inmiddels zijn in 2005 naar schatting van de in totaal 70.000 reïntegratietrajecten die het UWV jaarlijks uitbesteed ca. 30.000 IRO-trajecten.

De overige trajecten gaan helaas nog steeds via aanbestedingen, waarbij mensen naar een bepaald bureau toe worden gedwongen. Deze gedwongen winkelnering heeft een aantal jaren gezorgd voor slechte kwaliteit: de bureaus die de aanbestedingen wonnen (of winnen) hoefden niet veel voor de cliënten te doen, zij konden toch niet weglopen op straffe van korting van de uitkering. Veel kandidaten werden als 'vee' behandeld en voelden zich nauwelijks geholpen (2 gesprekken in 1,5 jaar tijd, met cliché's over brieven schrijven en CV's, u kent die verhalen wel.

Voor wie is de IRO? De IRO is voor

  • elke WW-er
  • elke WAO-er

die dat wenst. Dat wet is wettelijk geborgd, mocht u een UWV-er of CWI-er tegenkomen die dat ontkent: neem contact op met een van onze bureaus en zij dwingen dat recht voor u af.

Overzicht van bureaus aangesloten bij De Bestemming
Dat vindt u hier op http://www.kiesjereintegratie.nl/bureaus.html

Voor wie nog niet? De IRO is er (nog) niet voor:

  • mensen zonder uitkering (NUG-gers, Niet Uitkerings Gerechtigden) die wel willen werken maar geen uitkering krijgen en intussen hun huis moeten opeten tot ze arm genoeg zijn voor de bijstand
  • mensen met WWB - bijstandsmensen dus
  • ANW-ers (Algemene Nabestaanden Wet) . Waarom zouden partners van de kostwinner die om het leven komt geen hulp mogen hebben in de vorm van reïntegratie en anderen wel?

Veel basisuitleg over de IRO vindt u op de site www.Kiesjereintegratie.nl Ook waar u zoal op moet letten!

Kies voor garantie en persoonlijke betrokkenheid en kwaliteit - kies voor een bureau aangesloten bij De Bestemming, en geen losse 'gelukszoekers' want die zitten er ook tussen!