REÏNTEGRATIE - vanuit werkloosheid (consumers)

Home
Gedachtegoed
IRO
Reintegratie
vanuit werkloosheid (B)
vanuit werkloosheid (C)
vanuit ziekte (B)
vanuit ziekte (C)
Loopbaanadvies
Arbo
Ziekteherstel
Outplacement
Contact


Met ontslag bedreigd, maar formeel nog in dienst?

Ga dan met een van onze bureaus praten onder 'outplacement'.

Want welke advokaat u er ook bij haalt, behalve bij massa-ontslag om bedrijfseconomische redenen, men komt uiteindelijk als men wil altijd van u af op grond van 'verstoorde werkverhoudingen'.

Zorg dus dat de werkverhoudingen niet verstoord raken (pleidooi voor outplacementadviseurs en mediators, tegen advocaten) en onderhandel intussen goed voor een mooi outplacementtraject en voldoende tijd om iets anders te vinden, als men echt van u af wilt.

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want eerst volgen fasen van:

  • ontkenning
  • woede
  • dip
  • frustratie
  • agressie of wraak, bijvoorbeeld door u te weren met een advokaat.

Een belangrijke tip: houd uw emoties en uw zakelijke handelen naar het bedrijf toe gescheiden, indien de verhoudingen verstoord zijn. Ga na waar het in uw leven uiteindelijk om gaat.....het 'wraak nemen' op iemand of het bedrijf levert vaak minder voldoening op dan van tevoren gedacht.....zorg eerst goed voor uzelf, knuppel uw woede eruit met een goede therapeut maar probeer verder bij de werkgever eruit te halen wat redelijk is: 9 maanden of langer de tijd om iets anders te zoeken, een flink en mooi outplacement traject en geld mee volgens de 'kantonrechtersformule'.

Want als u het te bont maakt kan de werkgever u zomaar ontslaan ('Dat kan toch niet?' - 'Jawel, ontslag op staande voet!' - 'Maar daar was geen reden voor?' - 'Maakt niet uit, achteraf zal de rechter toch nooit de werkgever dwingen terug te komen op het ontslag op staande voet, de rechter zal echter wel de vergoedingsfactor verhogen omdat het ontslag 'kennelijk onredelijk' was of 'onnodig kwetsend'.

Hoe gelijk u ook heeft, het is altijd een raar verhaal richting nieuwe werkgevers (ze geloven toch nooit dat echt 100% van het gelijk aan uw zijde stond) dus ga liever als goede vrienden uit elkaar......mooie oplossingen kunnen (behalve ontslag met afkoopsom, outplacement traject etc) ook liggen in adviesopdrachten na uw ontslag.

Uiteraard tekent u altijd pro forma bezwaar tegen ontslag aan, maar u kunt best ingaan op een afkoopregeling en outplacement. Probeer uw afkoopsom echter in een fiscaalvriendelijk land of stamrechtconstructie onder te brengen, want mocht u geen nieuw werk hebben voordat het oude is afgelopen, kan het zijn dat men u bij de WW aanvraag eerst vraagt de afkoopsom op te eten (!).

Als u niet in dienst bent en wilt reintegreren, kijk dan onder reintegratie! en met name IRO