REÏNTEGRATIE - vanuit ziekte (consumers)

Home
Gedachtegoed
IRO
Reintegratie
vanuit werkloosheid (B)
vanuit werkloosheid (C)
vanuit ziekte (B)
vanuit ziekte (C)
Loopbaanadvies
Arbo
Ziekteherstel
Outplacement
Contact


In dienst maar ziek? Als u dit leest is het waarschijnlijk meer dan een tijdelijk griepje!

Vroeger was bij ziekte nogal het adagium om je passief op te stellen, zo van 'bij ziekte kun je toch niet ontslagen worden'.

Maar:

 • na 1 jaar, tegenwoordig 2 jaar kunt u toch ontslagen
 • in het tweede ziektejaar zakt uw salaris naar 70% (u moet wel een bijzonder gunstige CAO hebben wil het anders zijn)
 • een probleem dat heerst wordt zelden opgelost door tijd....maar meestal verergerd!
 • u komt bij ontslag nog maar zeer moeilijk de nieuwe WAO, de WIA per 1 januari 2006, in: de criteria zijn zeer streng, 100% WIA=IVA haalt u toch niet, dus minstens een deel (of alles) zal WW zijn. En die duurt niet lang...

Kijk op http://www.ontslag-krijgen.nl/berekenen/ww-uitkering.html en bereken aldaar hoe lang u WW kunt hebben en vervolguitkering.

Maar de WW zal maximaal 2 jaar worden (veelal 0,5 of 1 jaar) en daarna vallen de meeste mensen in een vervolguitkering, MAAR:

 • dat is maar 70% van het minumumloon dus zeg maar 700 euro netto als u alleenstaand bent
 • KRIJGT u alleen maar als u aan de vermogenstoets voldoet: niet meer dan 5.000 euro spaargeld inclusief polissen en een huiswaarde van niet meer dan ca. 30.000 euro meer dan dat uw hypotheekschuld bedraagt (de exacte cijfers veranderen constant, kijk daarom op een ontslag-site, maar dit is de grote lijn en orde van grootte!)

Niks sociale verzorgingsstaat dus! Tenzij u vlak voor uw pensioen zit.

Maar na bovenstaande moge duidelijk zijn....

Wordt beter voordat de WIA periode aanbreekt

Om allerlei redenen:

 • u wordt dan niet ontslagen
 • u zinkt minder diep weg in uw ziekte
 • zolang u in dienst bent, heeft de werkgever de plicht en grote stimulans om u te helpen beter te worden
 • hebt u een goed verhaal als u toch elders solliciteert.

Al zou de werkgever weinig tekenen van interesse tonen om u een extern reintegratietraject aan te bieden, ga toch met een van onze bureaus praten. Zij weten, eventueel tezamen met het UWV, uw werkgever vaak wel te bewegen om u beter te laten worden, want de werkgever

 • heeft de wettelijke plicht om u te trachten gezond te maken zo lang u in dienst bent
 • heeft kosten voor een vervanger
 • heeft kosten aan uw loon
 • kan van het UWV boetes opgelegd krijgen omdat 'hij' te weinig aan reïntegratie doet
 • kan - omdat de werkgever te weinig doet en u ziek uit dienst gaat - bij de WIA door het UWV gedwongen worden UW UITKERING te betalen tot 4 jaar NADAT u al uit dienst bent.

Kortom: het is een dure grap voor uw werkgever om ziek te zijn!

En voor u is het niet leuk!!! (al had u een hekel aan het werk, na enkele weken thuis zitten voelt het niet lekker: u wilt iets aan uzelf of uw levenssituatie doen).

Dat is dan voor zowel werkgever als werknemer het beste advies:

Doe iets!

Spreek in elk geval vrijblijvend met een van onze bureaus. Zie onder outplacement.